Tilrettelegging på skolen

Tilrettelegging for elever med hørselsutfordringer innebærer å skape gode løsninger for best mulig læringsutbytte, inkludering og tilhørighet.

Bevisste valg innen fysisk, pedagogisk og teknisk tilrettelegging kan ha avgjørende betydning for elevens tid i videregående opplæring.

Psykososial tilrettelegging vil kunne styrke elevens opplevelse av inkludering og tilhørighet.

Aktuell tilrettelegging

Vi har laget en oversikt over aktuell tilrettelegging.

En viktig faktor i tilrettelegging vil alltid være elevens behov og ønsker, og god dialog med eleven er derfor avgjørende for å finne gode løsninger sammen.

Ungdom har rett til å bli hørt!

Fysisk

Fysisk tilrettelegging omhandler hvordan skape et godt lyttemiljø på skolen med fokus på lyd- og lysforhold.

Fysisk tilrettelegging omfatter faktorer som bakgrunnsstøy, etterklangstid, lys, plassering i klasserommet, visuell støy, varslingssystemer og universell utforming.

Pedagogisk

Pedagogisk tilrettelegging er valg av metodikk, organisatoriske løsninger og arbeidsmåter.

Eksempelvis mindre gruppestørrelse, visuell støtte, god struktur og tilpasset opplæring.

Teknisk

Teknisk tilrettlegging innebærer å skape gode lytteforhold ved hjelp av hørselstekniske hjelpemidler. Valg av utstyr må tilpasses elevens behov og ønsker.

Hjelpemidlene lånes ut gratis fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Psykososial

Psykososial tilrettelegging omfatter faktorer som styrker elevens muligheter til å delta i det sosiale fellesskapet på skolen.

Eksempelvis ved å ha rutiner som skaper forutsigbarhet, gi tydelig informasjon om endringer og hendelser i skolehverdagen og bidra til å bygge sosiale relasjoner.

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.