Engelskkurs

Personer med nedsatt hørsel kan ha større utfordringer enn normalthørende med å lære engelsk og fremmedspråk.

Kurset er tilrettelagt for deg som ønsker mer trening i å snakke engelsk og få styrket de muntlige ferdighetene i faget.  I tillegg får du gode verktøy, tips og råd du kan bruke når du kommer hjem.

Kurset er for deg som går i 9.klasse, 10. klasse eller på videregående.

Dato

6. - 7. november 2023

Påmeldingsfrist

12. oktober 2023

Tilgjengelighet

Ledig!

Mål for kurset

Gi deg som deltaker trening og trygghet i muntlig engelsk og styrke dine engelskferdigheter.

Kursforløpet

Kurset går over to dager i liten gruppe.

 

Faglærere i engelsk fra Briskeby videregående skole underviser.

 

Felles middag og sosial aktivitet på kvelden.

Tema og aktiviteter

Muntlige øvinger og samtaletrening

Uttaletrening og lydskrift

Eksamensstrategier og informasjon om tilrettelegging

Grammatikk og bruk av ordbok

Individuell veiledning

Sosial aktivitet

Kurssted

Kurset holdes i Hørselspedagogenes lokaler i idylliske Lier kommune.

Deltakerne bor på hotell. Det er nattevakt tilgjengelig.

Ingen kursavgift! Vi dekker deltakelse, opphold og kost.
Det kan avtales skyss til buss/tog ved ankomst og avreise.
Våre lokaler er tilrettelagt med hørselstekniske hjelpemidler

Dato

6. - 7. november 2023

Påmeldingsfrist

12. oktober 2023

Tilgjengelighet

Ledig!