Kurs for ansatte i voksenopplæring

Voksne med nedsatt hørsel kan oppleve ulike utfordringer i skolehverdagen. For deg som fagperson er det derfor viktig å vite hvordan du best kan tilpasse opplæringen til denne deltakergruppen.  

Kurset går gjennom hva nedsatt hørsel er, hvilke utfordringer og tilretteleggingsbehov deltakerne har, og hvordan de kan løses. 

Bestill kurs

Du kan bestille kurs ved å sende oss en epost. Vi kan holde kurs på din skole eller gjennomføre det digitalt. Vi tilpasser kurset etter din skoles behov.

Mål for kurset

Gi råd og tips til hvordan best forstå og tilrettelegge for deltakere med nedsatt hørsel i voksenopplæring.

Kursforløpet

Digitalt kurs75 minutter med mulighet for å stille konkrete spørsmål.

 

Forelesere på kurset er audiopedagoger og andre fagpersoner som daglig jobber med ungdom og voksne med nedsatt hørsel.

Tema

Audiologi
Hørselstapets konsekvenser for språk og kommunikasjon
Psykososiale utfordringer ved hørselstap
Hørselstekniske hjelpemidler
Tilrettelegging av undervisning
Ulike tilbud for voksengruppen
Balanse og avspenning

Bestill kurs

Du kan bestille kurs ved å sende oss en epost. Vi kan holde kurs på din skole eller gjennomføre det digitalt. Vi tilpasser kurset etter din skoles behov.