Rådgivning

Hørselspedagogene gir råd og veiledning til:

Elever, lærlinger og studenter
Fagpersoner i skole, opplæringskontor, lærebedrifter, PPT, voksenopplæring og høyere utdanning

Hva kan vi bistå med?

Hørselsfaglig kompetanse
Kunnskap om ulike pedagogiske tiltak
Kunnskap om hørselstekniske hjelpemidler
Kunnskap om psykososiale faktorer
Kunnskap om tilrettelegging på prøver og eksamen

Bestill rådgivning

Ungdom

Vi gir råd i forhold til overganger, rettigheter og ulike hørselsutfordringer.

Elever, lærlinger og studenter kan ta direkte kontakt på epost eller telefon for å drøfte behovet for rådgivning. Deretter benyttes søknadsskjema for individtjenester. Last ned skjema, fylle inn alle felter, skrive under og sende til oss for å bestille rådgivning.

Fagpersoner

Vi gir råd og veiledning om hvordan undervisningen kan tilpasses hørselsutfordringene.

Ta kontakt med oss direkte på epost eller telefon for å bestille rådgivningstime.