Kurs for pedagogisk personale

Elever med nedsatt hørsel kan oppleve ulike utfordringer i skolehverdagen.  For deg som pedagog er det viktig å vite hvordan du best kan tilpasse opplæringen til denne elevgruppen.

Kurset gir deg konkrete råd og tips for hvordan du kan forstå og tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel. Kurset går grundig igjennom hva nedsatt hørsel er, hvilke utfordringer og tilretteleggingsbehov elevene har og hvordan det kan løses.

Bestill kurs

Du kan bestille kurs ved å sende oss en epost. Vi kan holde kurs på din skole eller gjennomføre det digitalt. Vi tilpasser kurset etter din skoles behov.

Mål for kurset

Gi råd og tips for hvordan best forstå og tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel.

Kursforløpet

Digitalt kurs60 minutter med mulighet for å stille konkrete spørsmål.

 

Forelesere på kurset er audiopedagoger og pedagoger som daglig arbeider med elever med nedsatt hørsel.

Tema

Audiologi
Hørselstapets konsekvenser for språk og kommunikasjon
Høreapparat og CI
Hørselstekniske hjelpemidler
Tilrettelegging av undervisningen og eksamen
Elev med nedsatt hørsel forteller om sine erfaringer
Praktiske eksempler fra klasserommet
Psykososiale utfordringer ved hørselstap

Bestill kurs

Du kan bestille kurs ved å sende oss en epost. Vi kan holde kurs på din skole eller gjennomføre det digitalt. Vi tilpasser kurset etter din skoles behov.