Kurs for opplæringskontor

Lærlinger med hørselstap kan oppleve spesifikke utfordringer i læretiden.

Kurset gir deg konkrete råd og tips for hvordan du kan forstå og tilrettelegge for lærlinger med nedsatt hørsel i bedriften, undervisningssituasjoner og på fagprøven.

For deg som skal veilede og tilrettelegge undervisningen for lærlinger med nedsatt hørsel i lærebedrifter og på opplæringskontor.

Dato

16. november 2023

Klokkesett

09:00 - 11:00

Tilgjengelighet

Ledig!

Mål for kurset

Gi råd og tips for hvordan best forstå og tilrettelegge for lærlinger med nedsatt hørsel.

Kursforløpet

Digitalt kurs på to timer med mulighet for å stille spørsmål, dele erfaringer og diskutere praktiske caser.

 

Forelesere på kurset er audiopedagoger og pedagoger som daglig arbeider med råd og veiledning av lærlinger med nedsatt hørsel.

Tema og aktiviteter

Konsekvenser av hørselstap
Hørselstekniske hjelpemidler og verneutstyr
Tilrettelegging av undervisning
Tilrettelegging på læreplass
Tilrettelegging på fagprøven

Dato

16. november 2023

Klokkesett

09:00 - 11:00

Tilgjengelighet

Ledig!