Foredrag

Vi tilbyr kompetansehevende foredrag om hørselsrelaterte temaer tilpasset ulike grupper etter behov.

Bestilling av foredrag gjøres via Microsoft Forms
Bestilling av foredrag gjøres via Microsoft Forms

Forelesninger

Forelesning til studier og utdanninger der hørselsfaglig pedagogisk kompetanse vurderes som relevant for yrkesutøvelse. 

Målgrupper

Pedagoger
Spesialpedagoger
Helsesykepleiere
Barnehagelærere
Forelesning på hørselsfaglige konferanser

Aktuelle tema

Tinnitus
APD
Karriereveiledning
Tilrettelegging
Overganger for unge med nedsatt hørsel

Hørsel i et livsløpsperspektiv

For elever på helse- og oppvekstfag om nedsatt hørsel. Undervisningen omhandler kompetansemål fra faget Kommunikasjon og samhandling.

90 minutter
Teams eller Zoom

Forebygging av støyskader

Digital undervisning for elever på:

Musikk, dans og drama
Bygg og angleggsteknikk
Elektro og datateknologi
Naturbruk
Restaurant og matfag
Salg, service og reiseliv
Teknologi og industrifag
Maritime fag
60 minutter
Teams eller Zoom

Ta gjerne kontakt!

Hørselspedagogene kan reise ut til deg for veiledning og direkte oppfølging.