Pedagogisk-psykologisk tjeneste

For deg som skal veilede og skrive sakkyndig vurdering om elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring.

Kurset går grundig gjennom hva nedsatt hørsel er, hvilke utfordringer og tilretteleggingsbehov elevene har og hvordan det kan løses.

Du får konkrete innspill på hva som er viktig i en sakkyndig vurdering, og informasjon om ulike tilbud til elever med nedsatt hørsel.

Bestill kurs

Du kan bestille kurs ved å sende oss en epost. Vi kan holde kurs på din skole eller gjennomføre det digitalt. Vi tilpasser kurset etter din skoles behov.

Mål for kurset

Økt kunnskap om elever med nedsatt hørsel, tilretteleggingstiltak og rettigheter.

Kursforløpet

Digitalt kurs60 minutter med mulighet for å stille konkrete spørsmål.

 

Forelesere på kurset er audiopedagoger og pedagoger som daglig arbeider med elever med nedsatt hørsel.

Tema

Audiologi
Hørselstapets konsekvenser for språk og kommunikasjon
Høreapparat og CI
Hørselstekniske hjelpemidler
Sakkyndig vurdering
Tilrettelegging av undervisningen og eksamen

Bestill kurs

Du kan bestille kurs ved å sende oss en epost. Vi kan holde kurs på din skole eller gjennomføre det digitalt. Vi tilpasser kurset etter din skoles behov.