Pedagogisk-psykologisk tjeneste

For deg som skal veilede og skrive sakkyndig vurdering om elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring.

Kurset går grundig gjennom hva nedsatt hørsel er, hvilke utfordringer og tilretteleggingsbehov elevene har og hvordan det kan løses.

Du får konkrete innspill på hva som er viktig i en sakkyndig vurdering, og informasjon om ulike tilbud til elever med nedsatt hørsel.

Tider

18. oktober, klokken 14:00
20. oktober klokken 09:00

Tilgjengelighet

Ledig!

Mål for kurset

Økt kunnskap om elever med nedsatt hørsel, tilretteleggingstiltak og rettigheter.

Kursforløpet

Digitalt kurs60 minutter med mulighet for å stille konkrete spørsmål.

 

Forelesere på kurset er audiopedagoger og pedagoger som daglig arbeider med elever med nedsatt hørsel.

Tema

Audiologi
Hørselstapets konsekvenser for språk og kommunikasjon
Høreapparat og CI
Hørselstekniske hjelpemidler
Sakkyndig vurdering
Tilrettelegging av undervisningen og eksamen

Tider

18. oktober, klokken 14:00
20. oktober klokken 09:00

Tilgjengelighet

Ledig!