Digitalt kurs

Kurset er for deg som er lærling eller lærekandidat, og som har nedsatt hørsel.

Lærlinger med nedsatt hørsel kan møte utfordringer rundt åpenhet om hørselstap, tilrettelegging og opplæring. Kurset gir deg konkrete tips og råd for de utfordringene du kan komme til å møte eller som du allerede har erfart i din læretid.

Dato

Ingen kurs er tilgjengelige for øyeblikket.

Mål for kurset

Gi deg som er lærling kunnskap og verktøy til å fullføre læretiden.

Kursforløpet

Kurset varer 60 minutter.

Det er satt av 30 minutter til forberedelse for deltakere.

Kurset blir skrivetolket
Ingen kursavgift

Tema og aktiviteter

Hørselstap i arbeidslivet

Hørselsteknisk utstyr - noe for meg?

Tilrettelegging på arbeidsplassen og fagprøven

Dato

Ingen kurs er tilgjengelige for øyeblikket.