Kurs for høyere utdanning

Kurset gir deg konkrete råd og tips for hvordan du kan forstå og tilrettelegge for studenter med nedsatt hørsel. Kurset går igjennom hva nedsatt hørsel er, hvilke utfordringer og tilretteleggingsbehov studentene har og hvordan det kan løses. Kurset gir deg også gode råd rundt pedagogisk tilrettelegging.

Dato

23. mai 2023

Kurset er gjennomført!

Bestill kurs

Du kan bestille kurs ved å sende oss en epost. Vi kan holde kurs på din skole eller gjennomføre det digitalt. Vi tilpasser kurset etter din skoles behov.

Mål for kurset

Gi råd og tips for hvordan best forstå og tilrettelegge for studenter med nedsatt hørsel.

Kursforløpet

Digitalt kurs60 minutter med mulighet for å stille konkrete spørsmål.

 

Forelesere på kurset er audiopedagoger og pedagoger som daglig arbeider med elever med nedsatt hørsel.

Tema

Audiologi
Hørselstapets konsekvenser for språk og kommunikasjon
Psykososiale utfordringer ved hørselstap
Høreapparat og CI
Hørselstekniske hjelpemidler
Tilrettelegging av undervisningen og eksamen

Dato

23. mai 2023

Kurset er gjennomført!