Tilrettelegging på eksamen

Elever med hørselsutfordringer kan søke rektor om særskilt tilrettelegging på eksamen. Dette følger av forskrift til opplæringsloven § 3-29.

Elever kan få tilrettelagt eksamen selv om de ikke har vedtak om spesialundervisning. Hørselspedagogene kan skrive vedlegg til søknaden som beskriver elevens behov.

Betydningen av tilrettelegging

Tilrettelegging på eksamen vil ha betydning for elevens mulighet til å vise frem faktisk kunnskap. Tiltakene skal ikke ha en form eller omfang som påvirker resultatet.

Tilrettelegging skal være tilpasset hva den enkelte elev har behov for. Tiltakene bør benyttes i prøvesituasjoner gjennom skoleåret slik at de er kjent for eleven på eksamensdagen.

Elever kan få tilrettelagt eksamen selv om de ikke har vedtak om spesialundervisning. Hørselspedagogene kan skrive vedlegg til søknaden som beskriver elevens behov.

Eksempler på tilretteleggingstiltak

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.