Det nettbaserte klasserom og elever med nedsatt hørsel

Nettundervisning kan gi ekstra utfordringer for elever med nedsatt hørsel. Vi har derfor satt opp en liste med tips til hvordan du kan tilrettelegge for elever med nedsatt hørsel i nettundervisningen.

1

Turtaking

Utarbeid en god struktur på turtaking.
2

Tempo

Snakk tydelig og i et rolig tempo.
3

Støy

Unngå bakgrunnsstøy hos alle møtedeltakerne.
4

Navn

Nevn navnet til dem du henvender deg til og be hver enkelt person som snakker si navnet sitt før man begynner å prate.
5

Mikrofonbruk

De som ikke snakker holder mikrofonen dempet for å redusere bakgrunnsstøy.
6

Bakgrunn

Bakgrunnen din bør være visuelt rolig. Dette vil være til hjelp for lytter, slik at det kan rettes fokus på den som snakker. Se til at det ikke er blendende lys, slik at elevene kan bruke munnavlesning som støtte.
7

Hjelpemidler

Flere elever har tekniske hjelpemidler som gir dem mulighet til direktelyd på høreapparat eller CI; eventuelt bruker de også headset.
8

Informasjon

Legg ut viktig informasjon på læringsplattform, slik at man tilstreber at alle har fått med seg informasjonen.
9

Skriftlig formidling

Bruk Powerpoint eller annen skriftlig formidling i undervisningen i tillegg til tale.
10

Teksting

Bruk filmer med tekst.
11

Chat

Bruk chattefunksjon som en støtte under nettundervisning ved å stille for eksempel diskusjonsspørsmål og få svar fra medelever i chatteboks.
12

Individuelt

Gjennomfør en ekstra individuell veiledning og oppsummering med den hørselshemmede eleven for å sikre at den har fått med seg innholdet og unngå misforståelser.
13

Automatisk teksting

Anbefal eleven å bruke program for automatisk teksting, som kan være en støtte for nettundervisning.

Hørselspedagogene har en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet for å gi kompetansetjenester til elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring og overganger.

Våre tjenester er konstandsfrie; det er ikke behov for egen henvisning til oss. Vi tilbyr digitale hørselsfaglige kurs og veiledning til videregående skoler, elever, lærlinger og studenter. Vi kan gi individuell veiledning til den enkelte elev ut ifra den enkeltes behov.

Var denne artikkelen nyttig?

Del den gjerne med andre som kan ha nytte av å lære om tilrettelegging av digital undervisning.

Facebook
Twitter
LinkedIn