Nedsatt hørsel

I denne artikkelen får du generell informasjon om nedsatt hørsel, og hva Hørselspedagogene kan tilby ungdom med nedsatt hørsel.

Om nedsatt hørsel

Nedsatt hørsel defineres som nedsatt evne til å høre én eller flere av frekvensene vi trenger for å kunne oppfatte tale. Dette er frekvensene mellom 125 Hz og 8000 Hz. Man kan ha nedsatt hørsel i bare noen få, i mange eller i alle disse frekvensene, og i ulik grad. Hvordan lyden oppfattes, vil være avhengig av hvilke frekvenser som er nedsatt, og hvor mye.

Nedsatt hørsel kan være medfødt eller ervervet, men vil i alle tilfeller ha noen konsekvenser for den rammede selv og deres nærpersoner. Man vil oppleve at ens evne til å kommunisere med andre mennesker blir påvirket, spesielt om man oppholder seg i støyende omgivelser. Dette kan påvirke personens evne til deltakelse sosialt, på skole/studier og i arbeidslivet, og i sin ytterste konsekvens resultere i en grad av isolasjon.

Det kan også medføre fysiske og emosjonelle konsekvenser som muskelstivhet, slitenhet, tinnitus, utfordringer med hukommelse og depresjon. Det er derfor viktig at det tas på alvor, og blir behandlet når det blir oppdaget.

Hvordan behandles nedsatt hørsel

En person med nedsatt hørsel kan ha nytte av en rekke tekniske hjelpemidler, så vel som tilrettelegginger i hjem, skole eller på arbeidssted. Det mest brukte hjelpemiddelet er høreapparat, som er et digitalt apparat som fanger opp lyder i omgivelsene med en liten mikrofon, og sender disse inn gjennom øregangen med forsterkning i de frekvensene brukeren har nedsatt hørsel i. Har man såpass dårlig hørsel at høreapparat ikke hjelper, kan man få cochleaimplantat. 

I tillegg til tekniske hjelpemidler, er det viktig at personer man får tilstrekkelig informasjon om sin tilstand og de mulige følgene av denne. Det kan virke forebyggende for utvikling av følgeplager og –tilstander, og vil gjøre brukeren i stand til å forutse og formidle sine egne behov til omgivelsene.

Hva kan Hørselspedagogene tilby?

Tenk fremover

Hørselspedagogene tilbyr mestringskurs for unge som går på videregående skole, der du lærer hvordan du kan mestre eget hørselstap gjennom ulike verktøy og mestringsstrategier. På kurset får du anledning til å møte andre unge med nedsatt hørsel.

HLF Rehabilitering as

Innholdet i denne artikkelen er utarbeidet av våre kolleger hos HLF Rehabilitering as, som tilbyr kurs og rehabilitering for voksne med hørselsutfordringer.

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.