Hørselspedagogene presenterer, i samarbeid med AVIA Produksjon

Se på meg!

Prosjektet har hatt fokus på å vise ulike situasjoner som er utfordrende for ungdom med hørselsutfordringer.

Filmene er produsert av AVIA produksjoner as i samarbeid med Hørselspedagogene. I ressursgruppen har bestått av elever fra Informasjonsteknologi og Medieproduksjon ved Briskeby Videregående skole.

Disse elevene har vært sentrale i idemyldringen til filmene og kommet med innspill underveis i prosjektet.

Picture of Inger With

Inger With

Prosjektleder Inger With har vært med i hele prosessen og har kommet med hørselsfaglig kompetanse under innspilling og bearbeiding av filmene.

Del 1

Jeg vil også lære!

Støy i klasserommet gjør læring utfordrende for alle. For elever med hørselsutfordringer er det umulig – uten god tilrettelegging.

Del 2

Se på meg

Munnavlesning er ikke enkelt. Filmen gir deg gode tips for å gjøre det enklere forelever med hørselsutfordringer å munnavlese.

Del 3

Hva skjedde egentlig?

Det er så lite som skal til!  Se på meg når du snakker – vi ønsker også å høre det som blir sagt.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

Vi anvender informasjonskapsler ("cookies") for å gi deg en behagelig brukeropplevelse.