Kurs for unge

Påmeldingsskjema

Engelskkurs

Engelskkurs

Personopplysninger

Fødselsdato

Adresse

I tilfelle vi må sende deg post trenger vi din adresse.

Skole

Vi behøver litt informasjon om skolen du går på.

Foresatte

Er du over 18 år, må du fylle inn kontaktinfo til nærmeste pårørende.

Allergi

Spørsmål og kommentarer

Samtykke