Ansatte

Stina Helmen

Stina Helmen

Teamleder

Sara S. Wiik

Sara S. Wiik

Hørselspedagog

Vigdis F. Sveinsen

Vigdis F. Sveinsen

Hørselspedagog

Inger With

Inger With

Hørselspedagog

Karin Jansen

Karin Jansen

Fysioterapeut

Anders Olsvoll

Anders Olsvoll

IT / Webmaster

Stina Helmen

Teamleder

Sara S. Wiik

Hørselspedagog

Vigdis F. Sveinsen

Hørselspedagog

Inger With

Hørselspedagog

Anders Olsvoll

IT / Webmaster

Karin Jansen

Fysioterapeut

HLF Utvikling AS

Hørselspedagogene er en del av HLF Utvikling AS. For mer informasjon om alle våre ansatte, besøk ansattsiden på hlfutvikling.no